Konferencja 60-lecia
Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Wyzwania w Onkologii
-od profilaktyki do leczenia

Konferencja 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii "Wyzwania w Onkologii - od profilaktyki do leczenia"


VI Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa
Radioterapii Onkologicznej

VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

II Wielkopolska Konferencja
Uro-Onkologiczna

II Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna

Poznań, 14-16 listopada 2013

Poznań, 14-16 listopada 2013

Konferencja Pielęgniarek Onkologicznych

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Pielęgniarek Onkologicznych, która odbędzie się w dniu 14.11.2013 r.

W trakcie konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

  1. Filozofia życia a praca pielęgniarki z chorymi onkologicznie.
  2. Wsparcie oczekiwane i otrzymane od pielęgniarek sprawujących opiekę – chorzy w trakcie lub po przebytym leczeniu onkologicznym.
  3. Żywienie enteralne i parenteralne chorych onkologicznych – aspekty kliniczne i pielęgnacyjne.
  4. Leczenie bólów nowotworowych jako fundament ciągłości opieki onkologicznej i paliatywnej.
  5. Ból ostry i przewlekły towarzyszący chorobie nowotworowej – znaczenie czynników pielęgnacyjnych w podwyższaniu progu bólowego.
  6. Problemy pielęgnacyjne w trakcie leczenia systemowego.

Serdecznie zapraszamy.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Mgr Zofia Cwalina

 

Zarejestruj się tutaj

 

14.11.2013 (czwartek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
sala Konferencja dla Pielęgniarek Onkologicznych
sesja I Wsparcie w chorobie onkologicznej
moderator:  mgr Anna Pleszewa, mgr Anita Szymańska
Godz. 9.00-17.00   Prelegent Tytuł
 9.10-9.40 1 dr Stefan Szary Filozofia życia a praca pielęgniarki z chorymi onkologicznie
 9.40-10.10 2 Sylwia Herkowiak-Nowicka, Karolina Juraszek Wsparcie oczekiwane i otrzymane od pielęgniarek sprawujących opiekę
 10.10-10.40 3 dr Aleksandra Kotlińska-Lemieszek Leczenie bólu jako podstawa ciągłości terapii przeciwnowotworowych  i opieki paliatywnej
 10.40-11.00 4 mgr Maciej Krajewski Znaczenie działań pielęgnacyjnych i opiekuńczych w podwyższaniu progu bólowego u pacjenta z chorobą nowotworową
 11.00-11.30  przerwa kawowa  
   sesja II 
moderator: mgr Katarzyna Sołtysiak, mgr Wioletta Kubiak
11.30-11.50 1 prof. dr hab. Wojciech Golusiński, mgr Anita Szymańska, lic. Anna Szeremiota, lic. Ewa Szukała Pierwszy Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi –
projekt współpracy z pielęgniarkami onkologicznymi
11.50-12.10 2 dr Konrad Matysiak Ocena stanu odżywienia. Wskazania do żywienia dojelitowego i
pozajelitowego w chorobach onkologicznych
12.10-12.30 3 mgr Anna Pleszewa, mgr Elżbieta Długosz Wskazania do stosowania specjalistycznych diet i suplementów diety u
pacjentów z chorobą nowotworową
12.30-12.50 4 dr Błażej Nowakowski Współczesny obraz pacjentek w ginekologii operacyjnej
12.50-13.10 5 mgr Wioletta Kubiak Wpływ procesu pielęgnowania na efekt terapii w ginekologii operacyjnej
13.10-14.10 przerwa obiadowa
sesja III Pacjent z rakiem przełyku - aspekty kliniczne i opieka pielęgniarska w trakcie leczenia skojarzonego
moderator: mgr Maciej Krajewski, mgr Anna Szambelan, mgr Lidia Rogozik -Śledzińska
14.10-14.30 1 dr hab. Dawid Murawa Rak przełyku jako trudny nowotwór
14.30-14.50 2 mgr Joanna Kaczmarek, mgr Monika Konieczna Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do operacji przełyku. Działania opiekuńczo-edukacyjne w dniu przyjęcia i wypisu do domu
 14.50-15.05 3 Karolina Tomaszewska, Maria Woźniak Rola pielęgniarki operacyjnej w przygotowaniu i realizacji planu operacyjnego
 15.05-15.20 4 mgr Małgorzata Spadło, mgr Katarzyna Kabacińska, Janina Sobańska Nadzór pielęgniarki anestezjologicznej nad pacjentem w Bloku Operacyjnym
15.20-15.50    
przerwa
15.50-16.10 1 mgr Joanna Wiśniewska, mgr Irmina Michalak, mgr Sylwia Misiak Opieka pooperacyjna w oddziale Intensywnej Terapii
16.10-16.25 2 mgr Anna Szambelan, mgr Małgorzata Przywarta Opieka pielęgniarska w trakcie leczenia systemowego
16.25-16.45 3 mgr Dorota Ceglarek, mgr Katarzyna Sołtysiak, mgr Magdalena Bertrandt-Łasińska, mgr Katarzyna Nowak Radioterapia radykalna z pól zewnętrznych i paliatywna brachyterapia HDR
Drukuj

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Prezydent Miasta Poznania

Ryszard Grobelny

Prezydent Miasta Poznania

Rektor Uniwersytetu Medycznego<br/> im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jacek Wysocki

Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Patronat medialny:

Świat Medycyny i Farmacji
WTK
Termedia
Radio Merkury
Medexpress.pl
epoznan.pl
Gazeta Mosińsko-Puszczykowska
Służba Zdrowia
Zwrotnik Raka
Coolturalni24.pl
Nowotwory - Journal of Oncology
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Journal of Contemporary Brachytherapy
Filantrop Naszych Czasów
Nasz Głos Poznański
Onkologia i Hematologia Online

Sponsorzy:

Sponsorzy strategiczni:

Candela sp. z o.o.
TMS

Sponsorzy srebrni:

Roche Polska
Amgen
EDO MED Sp. z o.o.

Sponsorzy brązowi:

EUSA Pharma
Valeant
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Merck Sp. z o. o.
Ipsen Poland
AstraZeneca
Mundipharma Polska
RTA
Astellas Pharma Polska
Baxter Healthcare - Polska
Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.
Glenmark
sobi - Pioneer in Rare Diseases
GE Healthcare