Konferencja 60-lecia
Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Wyzwania w Onkologii
-od profilaktyki do leczenia

Konferencja 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii "Wyzwania w Onkologii - od profilaktyki do leczenia"


VI Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa
Radioterapii Onkologicznej

VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

II Wielkopolska Konferencja
Uro-Onkologiczna

II Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna

Poznań, 14-16 listopada 2013

Poznań, 14-16 listopada 2013

Program szczegółowy - 14.11.2013

14.11.2013 (czwartek) Wielkopolskie Centrum Onkologii
Sala 1325 Young Scientists Forum
  Prelegent Tytuł
 8.30  The Opening of the Young Scientists' Forum 
8.40-10.20  Session I
Chariman: Krzysztof Składowski
8.40   Marta Tolińska Serum Prostate Speciphic Antigen (PSA) Concentration as a potential prognostic factor for Prostate Cancer patients treated with radiotherapy (RT) and Androgen Deprivation Therapy (ADT)
9.00  Beata Seredyszyn


Toxicity analysis in prostate cancer patients treated on pelvic lymph nodes with IMRT or VMAT
9.20  Agnieszka Lewandowska STEREOTACTIC RADIOSURGERY FOR RECCURENT GLIOMAS.
ACCELERATED PARTIAL BREAST IRRADIATION IN EVALUATION OF DOSIMETRIC AND VOLUMETRIC PARAMETERS – GLIWICE EXPERIENCE
9.40  Artur Chyrek Definitive HDR endobronchial brachytherapy (HDRBT) of stump after radical resection of lung cancer
10.00  Joanna Kufel-Grabowska  Do anthracyclines play a role in trastuzumab-induced cardiotoxicity in patients with early breast cancer?”
10.20-10.50  Coffe break  
10.50-12.30  Session II
Chariman: Julian Malicki
10.50  Marta Adamczyk The influence of different RapidArc optimization strategies on the plan quality in the treatment of prostate cancer
11.10 Ewelina Gruszczyńska Dosimetric characteristics of CT-based multi-catheter brachytherapy in APBI out-of-trial patients
11.30  Małgorzata Skórska Is dose painting feasible with Tomotherapy?
11.50  Sebastian Adamczyk Dose distribution verification in a moving target using moving platform and 2D diode array
12.10  Agnieszka Cholewka ACCELERATED PARTIAL BREAST IRRADIATION IN EVALUATION OF DOSIMETRIC AND VOLUMETRIC PARAMETERS – GLIWICE EXPERIENCE
12.30-13.20  Lunch
 
13.20-15.00   
Session III
Chairman: Wiktoria Suchorska
 13.20 

Marta Klimczak

Role of TRIM28/KAP1 protein in reprogramming of mouse fibroblasts to induced pluripotent stem cells (miPSCs).
 13.40  Anna Florczak Doxorubicin loaded spider silk-based particles: new drug delivery vesicles for targeted cancer therapy
 14.00  Katarzyna Bałasz Investigation of the self-renewal and differentiation capacity of cells isolated from salivary glands and thyroid glands after irradiation using the sphere-forming assay.
 14.20  Tomasz Kolenda Do the different levels of microRNA overexpression affect cell phenotype? miRbiomarkers in radiotherapy.
14.40  Karolina Zaleska Comparative analysis of DNA double-strand breaks resulting indirect and scattered ionizing radiation in vitro.
15.00 -15.15 Coffee break
15.15-16.30  Poster session:
  Joanna Wróblewska APPLICATION OF EPIGENETIC SWITCH FOR GENERATION OF HUMAN IPS CELLS
  Katarzyna Kulcenty Role of KAP1/TRIM28 in reprogramming of human induced pluripotent stem cells (iPS)
  Urszula Oleksiewicz KAP1 involvement in epigenetic mechanisms contributing to maintenance of pluripotency and self-renewal
  Sylwia Mazurek Differentiation of induced pluripotent stem cells into neurons.
  Wojciech Barczak TRIM28/KAP1 protein controls self-renewal of human induced pluripotent stem cells.
  Marta Gładych TRIM28/KAP1 triggers DNA methylation of cellular promoters during reprogramming of human fibroblasts to induced pluripotent cells.
  Aleksandra Głęboka Evaluation of the effect of metformin , cisplatin and their associations on breast cancer cell lines with triple- negative phenotype.
  Patrycja Czerwińska KAP1/TRIM28 transcritpional corepressor regulates tumor growth
  Katarzyna Tomczak Dynamics of retroelements activity during reprogramming of human fibroblast to induced pluripotent stem cells (iPSc).
  Anita Prawdzik-Dampc Lateral angular dependence of 2D ion chamber array
  Iwona Grabska Evaluation of the effective focal spot sizes in radiography X-ray units
  Weronika Przybyła miRbiomarkers as a tool to personalize the treatment of head and neck cancers
  Anna Kowalik Multienergetic verification of dynamic wedge angles in medical accelerators using multichannel Linear Array
  Tomasz Milecki The result of no incorporation of Evidence Based Medicine (EBM) practice and multidisciplinary management in treatment strategy.
  Tamara Kuźba-Kryszak The potencial role of radiotherapy of para-aortic lymph nodes in patients with ovarian carcinoma- case report
16.30 -17.00  Award Ceremony

 

14.11.2013 (czwartek) Wielkopolskie Centrum Onkologii
6053 Warsztaty Teleradioterapia 3D w ginekologii onkologicznej
moderator: prof. Andrzej Roszak
Godz. 10.00-15.00   Prelegent Tytuł
10.00-10.30  1 prof. Andrzej Roszak Zastosowanie nowoczesnych technik teleradioterapii w ginekologii onkologicznej
10.30-11.00 2 dr Błażej Nowakowski Objętości napromieniane w miednicy mniejszej - punkt widzenia chirurga
11.00-11.20 3 dr hab. Witold Cholewiński Rola badania PET w ocenie zaawansowania i monitorowania leczenia chorych ginekologicznych
11.20-11.50 4 prof. Rafał Tarnawski

Metody wieloparametrycznego obrazowania w planowaniu leczenia chorych ginekologicznych

11.50-12.10 5  dr Ewa Wierzchosławska Anatomia miednicy mniejszej w badaniach obrazowych TK i RM
12.10-12.40 przerwa kawowa
12.40-15.00  6 prof. Rafał Tarnawski, prof. Andrzej Roszak, dr Hanna Włodarczyk, dr Krystyna Bratos część praktyczna

 

14.11.2013 (czwartek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala A Konferencja dla Pielęgniarek Onkologicznych
sesja I Wsparcie w chorobie onkologicznej
moderator:  mgr Anna Pleszewa, mgr Anita Szymańska
Godz. 9.00-17.00   Prelegent Tytuł
 9.10-9.40 1 dr Stefan Szary Filozofia życia a praca pielęgniarki z chorymi onkologicznie
 9.40-10.10 2 Sylwia Herkowiak-Nowicka, Karolina Juraszek Wsparcie oczekiwane i otrzymane od pielęgniarek sprawujących opiekę
 10.10-10.40 3 dr Aleksandra Kotlińska-Lemieszek Leczenie bólu jako podstawa ciągłości terapii przeciwnowotworowych  i opieki paliatywnej
 10.40-11.00 4 mgr Maciej Krajewski Znaczenie działań pielęgnacyjnych i opiekuńczych w podwyższaniu progu bólowego u pacjenta z chorobą nowotworową
 11.00-11.30  przerwa kawowa  
   sesja II 
moderator: mgr Katarzyna Sołtysiak, mgr Wioletta Kubiak
11.30-11.50 1 prof. dr hab. Wojciech Golusiński, mgr Anita Szymańska, lic. Anna Szeremiota, lic. Ewa Szukała Pierwszy Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi –
projekt współpracy z pielęgniarkami onkologicznymi
11.50-12.10 2 dr Konrad Matysiak Ocena stanu odżywienia. Wskazania do żywienia dojelitowego i
pozajelitowego w chorobach onkologicznych
12.10-12.30 3 mgr Anna Pleszewa, mgr Elżbieta Długosz Wskazania do stosowania specjalistycznych diet i suplementów diety u
pacjentów z chorobą nowotworową
12.30-12.50 4 dr Przemysław Spychała Współczesny obraz pacjentek w ginekologii operacyjnej
12.50-13.10 5 mgr Wioletta Kubiak Wpływ procesu pielęgnowania na efekt terapii w ginekologii operacyjnej
13.10-14.10 przerwa obiadowa
sesja III Pacjent z rakiem przełyku - aspekty kliniczne i opieka pielęgniarska w trakcie leczenia skojarzonego
moderator: mgr Maciej Krajewski, mgr Anna Szambelan, mgr Lidia Rogozik -Śledzińska
14.10-14.30 1 dr hab. Dawid Murawa Rak przełyku jako trudny nowotwór
14.30-14.50 2 mgr Joanna Kaczmarek, mgr Monika Konieczna Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do operacji przełyku. Działania opiekuńczo-edukacyjne w dniu przyjęcia i wypisu do domu
 14.50-15.05 3 Karolina Tomaszewska, Maria Woźniak Rola pielęgniarki operacyjnej w przygotowaniu i realizacji planu operacyjnego
 15.05-15.20 4 mgr Małgorzata Spadło, mgr Katarzyna Kabacińska, Janina Sobańska Nadzór pielęgniarki anestezjologicznej nad pacjentem w Bloku Operacyjnym
15.20-15.50    
przerwa
15.50-16.10 1 mgr Joanna Wiśniewska, mgr Irmina Michalak, mgr Sylwia Misiak Opieka pooperacyjna w oddziale Intensywnej Terapii
16.10-16.25 2 mgr Anna Szambelan, mgr Małgorzata Przywarta Opieka pielęgniarska w trakcie leczenia systemowego
16.25-16.45 3 mgr Dorota Ceglarek, mgr Katarzyna Sołtysiak, mgr Magdalena Bertrandt-Łasińska, mgr Katarzyna Nowak Radioterapia radykalna z pól zewnętrznych i paliatywna brachyterapia HDR

 

14.11.2013 (czwartek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala Senatu Sesja Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii:
Nowotwory płuca i klatki piersiowej
moderator: prof. Wojciech Dyszkiewicz, prof. Aleksander Barinow-Wojewódzki, prof. Rodryg Ramlau
Godz. 11.00-15.00   Prelegent Tytuł
 11.00-11.20  1 prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz Leczenie chirurgiczne wczesnych postaci raka płuca
 11.20-11.40  2 dr hab. Mariusz Kasprzyk Techniki małoinwazyjne w diagnostyce chorych na raka płuca ze szczególnym uwzględnieniem EBUS i EUS
 11.40-12.00 3 dr Piotr Donat Bronchoskopia autofluorescencyjna w diagnostyce wczesnych zmian nowotworowych
12.00-12.15 przerwa
12.15-12.35 4 dr hab. Rafał Czepczyński Pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT) w diagnostyce nowotworów płuca i klatki piersiowej
 12.35-12.55 5 prof. Aleksander Barinow-Wojewódzki Program wczesnego rozpoznawania raka płuca - podsumowanie 4-letniego okresu badań
 12.55-13.15 6 prof. Piotr Milecki Nowe technologie w radioterapii chorych na raka płuca
13.15-13.30 przerwa
13.30-13.50 7 dr Łukasz Spychalski Kontrowersje dotyczące leczenia podtrzymującego chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
13.50-14.10 8 prof. Rodryg Ramlau, dr Katarzyna Szyszka-Barth Terapie ukierunkowane molekularnie w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca na podstawie materiału WCPiT
14.10-14.30 9 dr Maciej Bryl Współczesne metody postępowania w leczeniu chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej na podstawie doświadczeń własnych

 

14.11.2013 (czwartek) Wielkopolskie Centrum Onkologii
Sala audytoryjna 6051 Konferencja Rozliczenia z NFZ
moderator:  dr Erwin Strzesak
Godz. 10.00-14.00   Prelegent Tytuł
 10.00-10.30 1 dr Erwin Strzesak Klasyfikacje stosowane w ewidencji świadczeń w onkologii
 10.30-11.00 2 mgr Joanna Domańska Kody EAN w rozliczaniu chemioterapii
 11.00-11.30 3 mgr Tomasz Biały Systemy informatyczne i ich zastosowanie w ewidencji świadczeń
11.30-12.00 przerwa
 12.00-12.45 4

mgr Jolanta Kaczmarek,
mgr Katarzyna Paczkowska

Planowanie ruchu chorych w kontekście wymagań skojarzonego leczenia nowotworowego
 12.45-13.15 5 mgr Michał Chrobot Rozliczanie chemioterapii i programów lekowych po wejściu w życie ustawy refundacyjnej

 

14.11.2013 (czwartek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala B Sesja: Rehabilitacja w onkologii
moderator:  prof. Włodzimierz Samborski, prof. Jack Fu, dr Katarzyna Hojan
Godz. 9.00-12.15   Prelegent Tytuł
 9.00-9.30 1  prof. Jack Fu Principles of cancer rehabilitation
 9.30-9.45 2 dr Katarzyna Hojan Ocena kliniczna i klasyfikacja niepełnosprawności chorych onkologicznie
 9.45-10.00 3 mgr Krystyna Jasiecka-Kałek O fizjoterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii
 10.00-10.15 4 mgr Dorota Horyńska-Kęstowicz Rehabilitacja chorych  po zabiegach chirurgicznych w onkologii
10.15-10.30 przerwa
 10.30-10.45 5 dr Sławomir Marszałek Zastosowanie terapii tkanek miękkich w usprawnianiu chorych onkologicznie
 10.45-11.00 6 prof. Piotr Milecki Rehabilitacja pacjentów w trakcie radioterapii
 11.00-11.15 7 dr hab. Maria Litwiniuk Rola aktywności fizycznej w onkologii
11.15-11.30 8 dr Alicja Olejniczak-Mania Wytyczne postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów po leczeniu operacyjnym raka płuc
 11.30-12.15 8 prof. Włodzimierz Samborski, dr hab. Maria Litwiniuk, dr Katarzyna Hojan, i inn. Panel dyskusyjny. Leczenie sanatoryjne pacjentów onkologicznych

 

14.11.2013 (czwartek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala B Sesja dla lekarzy, fizyków i techników specjalizujących się w dziedzinie radioterapii
moderator:  prof. Krzysztof Składowski
Godz. 12.30-16.00   Prelegent Tytuł
 12.30-12.40 1 dr Łukasz Michalecki Uwagi i opinie lekarzy-rezydentów na temat staży i kursów specjalizacyjnych
 12.40-13.00 2 prof. Krzysztof Składowski Zmiany w programie specjalizacji z radioterapii onkologicznej
 13.00-13.15 3 dr Hanna Grzbiela Jak posługiwać się literaturą naukową? Przykłady doniesień naukowych
 13.15-13.30 4 prof. Krzysztof Składowski Jak posługiwać się literaturą naukową? Jak czytać, rozumieć i pisać prace naukowe?
 13.30-13.45  przerwa
 13.45-13.55 5 dr Bartosz Urbański Zastosowanie śródoperacyjnej radioterapii u chorych na wczesnego raka piersi – ocena efektywności i toksyczności leczenia
 13.55-14.05 6 dr Anna Rucińska Stężenie w surowicy i kinetyka Swoistego Antygenu Sterczowego (PSA) jako potencjalne czynniki prognostyczne w radioterapii raka gruczołu krokowego skojarzonej z leczeniem hormonalnym
 14.05-14.15 7 dr Izabela Łasińska Czy możliwa jest poprawa wyników leczenia u pacjentów z rakiem żołądka po wprowadzeniu multidyscyplinarnego leczenia
14.15-14.25 8 dr Agata Celejewska Radioterapia stereotaktyczna przerzutów raka jajnika do mózgu
14.25-14.35 9 mgr Krzysztof Kaczmarek Różnice w ocenie wielkości targetu między obserwatorami podczas weryfikacji manualnej na Tomoterapii z zastosowaniem MVCT
14.35-14.45 10 mgr Marta Adamczyk Konsekwencje dozymetryczne pozycjonowania na podstawie lokalizacji prostaty dla planów leczenia w technice IMRT obejmujących prostatę, pęcherzyki nasienne i węzły
14.45-15.00 przerwa
15.00-15.20 11 dr Marzena Janiszewska Kształcenie specjalizacyjne fizyków medycznych w zakresie radioterapii
15.20-15.30 12 dr Bartosz Urbański Problemy i kontrowersje związane ze specjalizacjami lekarskimi widziane oczyma członka Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
15.30-15.50  13 mgr Dawid Bodusz Kształcenie podyplomowe techników elektroradiologii w zakresie radioterapii
15.50-16.00  14 dyskusja panelowa

 

14.11.2013 (czwartek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
godz. 16.10-17.45 sala B Walne zgromadzenie PTRO, sala Senatu

 

14.11.2013 (czwartek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
godz. 18.00 sala A Uroczyste otwarcie konferencji

 

 

Drukuj

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Prezydent Miasta Poznania

Ryszard Grobelny

Prezydent Miasta Poznania

Rektor Uniwersytetu Medycznego<br/> im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jacek Wysocki

Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Patronat medialny:

Świat Medycyny i Farmacji
WTK
Termedia
Radio Merkury
Medexpress.pl
epoznan.pl
Gazeta Mosińsko-Puszczykowska
Służba Zdrowia
Zwrotnik Raka
Coolturalni24.pl
Nowotwory - Journal of Oncology
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Journal of Contemporary Brachytherapy
Filantrop Naszych Czasów
Nasz Głos Poznański
Onkologia i Hematologia Online

Sponsorzy:

Sponsorzy strategiczni:

Candela sp. z o.o.
TMS

Sponsorzy srebrni:

Roche Polska
Amgen
EDO MED Sp. z o.o.

Sponsorzy brązowi:

EUSA Pharma
Valeant
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Merck Sp. z o. o.
Ipsen Poland
AstraZeneca
Mundipharma Polska
RTA
Astellas Pharma Polska
Baxter Healthcare - Polska
Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.
Glenmark
sobi - Pioneer in Rare Diseases
GE Healthcare