Konferencja 60-lecia
Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Wyzwania w Onkologii
-od profilaktyki do leczenia

Konferencja 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii "Wyzwania w Onkologii - od profilaktyki do leczenia"


VI Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa
Radioterapii Onkologicznej

VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

II Wielkopolska Konferencja
Uro-Onkologiczna

II Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna

Poznań, 14-16 listopada 2013

Poznań, 14-16 listopada 2013

Program szczegółowy - 15.11.2013

 

15.11.2013 (piątek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala A Sesja: Pacjent onkologiczny w podeszłym wieku
moderator:  dr J. Jerzy  Mazurek
Godz. 8.15-9.40   Prelegent Tytuł
 8.15-8.25 1 dr Agnieszka Dyzmann-Sroka Epidemiologia starzenia się pacjentów onkologicznych
 8.25-8.50 2 prof. Leon Drobnik Zmiany mózgowe w procesie starzenia się jako ryzyko zabiegu operacyjnego
 8.50-9.15 3 dr Anna Nowicka Serce starego człowieka - problem onkologii
 9.15-9.40 4 prof. Krzysztof Kusza Znieczulenie pacjenta w podeszłym wieku

 

15.11.2013 (piątek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala B Sesja PTRO: SBRT czaszkowa i pozaczaszkowa
moderator:  prof. Rafał Suwiński, dr hab. Krzysztof Konopa
Godz. 8.15-9.30   Prelegent Tytuł
 8.15-8.40 1 prof. Rafał Suwiński Radioterapia stereotaktyczna z opcją śledzenia (tracking): zastosowania kliniczne
 8.40-9.05 2 prof. Krzysztof Konopa Radioterapia stereotaktyczna w raku płuca
 9.05-9.30 3 dr Krystyna Adamska, mgr Agnieszka Skrobała, dr Dorota Jezierska, dr Agnieszka Lewandowska Radiochirurgia zmian w CUN na podstawie doświadczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii

 

9.30-9.45 Przerwa technicza

 

15.11.2013 (piątek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala A Sesja: Robotyzacja w chirurgii i radioterapii
moderator: prof. Wojciech Golusiński, prof. Jacek Fijuth
Godz. 9.45-11.25   Prelegent Tytuł
  9.45-9.55 1 prof. Wojciech Golusiński Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi
 9.55-10.25 2 prof. Eric Lartigau Application of Cyberknife in radiotherapy practice
 10.25-10.55 3 prof. Chris Holsinger Robotic Head and Neck Surgery: The Evolution of Multidisciplinary Care for Oropharyngeal Carcinoma
 10.55-11.25 4 prof. Leszek Miszczyk Cybernetyczna stereotaktyczna mikroradiochirurgia (CyberKnife) –praktyka i pierwsze wyniki

 

10.30-11.25


SALA SENATU: Sesja sponsorowana firmy Roche

Leczenie chorych na czerniaki z aktywujacymi mutacjami BRAF
Moderator - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz

Wykłady:
Aktywujące mutacje BRAF - prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
Leczenie chorych na czerniaka z aktywującą mutacją BRAF w warunkach polskiej praktyki klinicznej - dr n. med. Tomasz Świtaj

11.25-11.45 przerwa kawowa

 

15.11.2013 (piątek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala A Sesja: Chirurgia
moderator:  prof. Krzysztof Herman, prof. Paweł Murawa, dr Janusz Wasiewicz
Godz. 11.45-12.45   Prelegent Tytuł
11.45-12.05 1 prof. Krzysztof Herman Wyniki leczenia raka gruczołu piersiowego w Polsce
 12.05-12.15 2 dr hab. Dawid Murawa Chirurgiczne leczenie oszczędzające w raku gruczołu piersiowego w połączeniu ze śródoperacyjną radioterapią - nowe wyzwanie dla chirurgii
 12.15-12.25 3 dr Beata Adamczyk, prof. Paweł Murawa, dr Anna Pawelska Usuwanie zmian niepalpacyjnych w gruczole piersiowym (biopsja mammotomiczna, ROLL, SNOLL)
 12.25-12.45 4 dr Marek Budner Organizacja i funkcjonowanie Breast Unit w Niemczech
moderator:  prof. Michał Drews, prof. Krzysztof Bujko, dr Marek Teresiak
 Godz. 12.45-13.45   Prelegent Tytuł
 12.45-13.00 1 dr Witold Kycler Gruczolaki odbytnicy i profilaktyka raka jelita grubego z uwzględnieniem aspektów genetycznych
 13.00-13.15 2 prof. Krzysztof Bujko Radioterapia i radio-chemioterapia przedoperacyjna i uzupełniająca w leczeniu raka odbytnicy
 13.15-13.25 3 dr hab. Maria Litwiniuk Chemioterapia raka odbytnicy
 13.25-13.45 4 prof. Michał Drews  Leczenie chirurgiczne raka odbytnicy

 

15.11.2013 (piątek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala Senatu II Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna
moderator:  prof. Marek Sosnowski, prof. Zbigniew Wolski
Godz. 11.45-13.45   Prelegent Tytuł
 11.45-12.15 1 prof. Marek Sosnowski Leczenie raka stercza w Polsce w 2013 r.
 12.15-12.45 2 prof. Zbigniew Wolski Leczenie raka w stadium miejscowego zaawansowania: evidence based medicine
 12.45-13.15 3 prof. Piotr Chłosta Jak możemy ograniczyć powikłania radykalnej prostatektomii?
 13.15-13.45 4 prof. Piotr Milecki Zaawansowany i przerzutowy rak stercza: co nowego z punktu widzenia onkologa radioterapeuty?

  

15.11.2013 (piątek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala B Sesja PTRO: Nowotwory płuca
moderator:  prof. Lucyna Kępka, prof. Beata Sas-Korczyńska
Godz. 11.45-13.45   Prelegent Tytuł
11.45-12.05 1 prof. Lucyna Kępka Problematyka dawki i objętości w dobie współczesnej radioterapii chorych na raka płuca
 12.10-12.30 2 prof. Rafał Dziadziuszko RT-CHT w leczeniu chorych na miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca: standard leczenia  i dylematy w jego stosowaniu
 12.30-12.50 3 dr Joanna Socha Radioterapia w leczeniu skojarzonym chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w postaci ograniczonej: standard leczenia i dylematy w jego stosowaniu
 12.50-13.10 4 prof. Beata Sas-Korczyńska PCI w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca: standard leczenia i dylematy w jego stosowaniu
 13.10-13.30 5 prof. Beata Sas-Korczyńska Radioterapia paliatywna chorych na raka płuca

 

13.45-14.45

lunch/
Sala B: Sesja sponsorowana firmy TMS

15.11.2013 (piątek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala A Sesja: Laryngologia
moderator:  prof. Wojciech Golusiński
Godz 14.45-16.15   Prelegent Tytuł
 14.45-15.00 1 prof. Jan Olofsson Epidemiologia nowotworów głowy i szyi w Europie
 15.00-15.10 2 dr Anna Wegner Znaczenie leczenia interdyscyplinarnego w nowotworach głowy i szyi
 15.10-16.15   prof. Andrzej Kawecki,
prof. Krzysztof Składowski,
prof. Wojciech Golusiński, prof. Jan Olofsson
 panel dyskusyjny: Rak części ustnej gardła (HPV+)
 15.10-15.20 1 dr Paweł Golusiński Epidemiologia HPV w Polsce i Europie
 15.20-15.30 2 dr Dorota Kiprian Czynniki prognostyczne w rakach części ustnej gardła (HPV+)
 15.30-15.40 3 prof. Ewa Osuch Wójcikiewicz Rola chirurgii w leczeniu raka części ustnej gardła (HPV+)
 15.40-15.50 4 dr Joanna Kaźmierska Czy należy deintensyfikować radioterapię w leczeniu  raka części ustnej gardła (HPV+)
 15.50-15.55 5  dr Ewa Majchrzak prezentacja przypadku
15.55-16.15 6 dyskusja

 

15.11.2013 (piątek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala 1 Sesja: Ginekologia
moderator:  prof. Marek Spaczyński, prof. Andrzej Roszak
Godz. 14.45-16.15   Prelegent Tytuł
 14.45-15.05 1 prof. Witold Kędzia Rola HPV, skryning w raku szyjki macicy
 15.05-15.20 2 dr Błażej Nowakowski Nowe trendy w radykalnym leczeniu chirurgicznym
 15.20-15.35 3 prof. Andrzej Roszak Radioterapia i radiochemioterapia chorych na raka szyjki macicy
 15.35-15.45 4 B. Kozakiewicz, E. Dmoch-Gajzlerska, M. Chądzyńska, M. Stefaniak Trzustkowy inhibitor trypsyny - TATI markerem oceny wyniku leczenia chorych na raka trzonu macicy
15.45-15.55 5 Paulina Cegła, Żaneta Wareńczak-Florczak, Witold Cholewiński, Andrzej Roszak, Michał Smoleń, Joanna Kaźmierska, Bartosz Urbański Ocena przydatności 18F FDG-PET/CT w planowaniu radioterapii raka szyjki macicy
15.55-16.05 6 Błażej Nowakowski, Ewa Niewiadomska, Violetta Filas, Tomasz Stempniewski, Andrzej Marszałek Badania immunohistochemiczne błony śluzowej jajowodów w diagnostyce raka jajnika
16.05-16.15 7 Ewa Telka Ocena efektu oraz tolerancji leczenia promieniami u chorych na raka szyjki i trzonu macicy napromienianych techniką ITV-IMRT

 

15.11.2013 (piątek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala B Sesja PTRO: Nowotwory piersi
moderator:  prof. Rafał Tarnawski, prof. Sergiusz Nawrocki
Godz. 14.45-16.15   Prelegent Tytuł
 14.45-15.07 1 prof. Sergiusz Nawrocki Kontrowersje w leczeniu miejscowo niezaawansowanego raka piersi- punkt widzenia radioterapeuty
 15.07-15.29 2 prof. Anna Niwińska Napromienianie części gruczołu piersiowego po operacji oszczędzającej u chorych z niskim ryzykiem wznowy (APBI)
 15.29-15.51 3 dr Elżbieta Nowicka Równoczasowa radioterapia i leczenie systemowe w raku piersi
 15.51-16.15 4 dr Michał Jarząb Czynniki predykcyjne w raku piersi – ocena w badaniach molekularnych i obrazowych

 

15.11.2013 (piątek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala Senatu II Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna (przypadki kliniczne) 
Bardzo wczesny rak stercza: leczyć czy nie leczyć?
moderator:  prof. Zbigniew Kwias, dr Andrzej Antczak
Godz. 14.45-15.30   Prelegent Tytuł
 14.45-14.55 1 prof. Andrzej Borówka Wprowadzenie: Evidence Based Medicine
 14.55-15.20 2 prof. Andrzej Stelmach, dr hab. Janusz Skowronek Przypadek kliniczny: prezentacja i dyskusja
 15.20-15.30 3 prof. Andrzej Borówka Podsumowanie
    Wczesny rak stercza: jaka metoda leczenia?
moderator: prof. Leszek Miszczyk, dr Andrzej Antczak
Godz. 15.30-16.15   Prelegent Tytuł
 15.30-15.40 1 prof. Piotr Milecki Wprowadzenie: Evidence Based Medicine
 15.40-16.05 2 prof. Jacek Fijuth, prof. Romuald Zdrojowy Przypadek kliniczny: prezentacja i dyskusja
 16.05.16.15 3 prof. Piotr Radziszewski Podsumowanie

 

16.15-16.45 przerwa kawowa

 

15.11.2013 (piątek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala A Sesja: Genetyka i biologia molekularna
moderator: prof. Andrzej Mackiewicz
Godz. 16.45-18.15   Prelegent Tytuł
 16.45-17.10 1 prof. Piotr Wysocki Terapia celowana
 17.10-17.35 2 prof. Radzisław Kordek Diagnostyka patomorfologiczna w erze biologii molekularnej
 17.35-18.00 3 dr hab Maciej Wiznerowicz Atlas genomu człowieka

 

15.11.2013 (piątek) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala Senatu II Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna (przypadki kliniczne) 
Miejscowo zaawansowany rak stercza

moderator:  prof. Zbigniew Kwias, prof. Piotr Milecki
Godz. 16.45-17.30   Prelegent Tytuł
 16.45-16.55 1 prof. Jacek Fijuth Wprowadzenie: Evidence Based Medicine
 16.55-17.20 2 prof. Leszek Miszczyk, prof. Romuald Zdrojowy Przypadek kliniczny: prezentacja i dyskusja
 17.20-17.30 3 prof. Maria Mazurkiewicz Podsumowanie
    Przerzutowy rak stercza
    moderator:  dr hab. Maria Litwiniuk, prof. Andrzej Borówka
Godz. 17.30-18.15   Prelegent Tytuł
 17.30-17.40 1 prof. Piotr Radziszewski Wprowadzenie: Evidence Based Medicine
 17.40-18.05 2 prof. Piotr Wysocki, prof. Marcin Słojewski Przypadek kliniczny: prezentacja i dyskusja
 18.05-18.15 3  prof. Marcin Słojewski Podsumowanie
18.15-18.30 4 dr Roman Hożejowski, BAXTER Wsparcie żywieniowe drogą pozajelitową jako uzupełnienie leczenia onkologicznego

 

 

Drukuj

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Prezydent Miasta Poznania

Ryszard Grobelny

Prezydent Miasta Poznania

Rektor Uniwersytetu Medycznego<br/> im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jacek Wysocki

Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Patronat medialny:

Świat Medycyny i Farmacji
WTK
Termedia
Radio Merkury
Medexpress.pl
epoznan.pl
Gazeta Mosińsko-Puszczykowska
Służba Zdrowia
Zwrotnik Raka
Coolturalni24.pl
Nowotwory - Journal of Oncology
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Journal of Contemporary Brachytherapy
Filantrop Naszych Czasów
Nasz Głos Poznański
Onkologia i Hematologia Online

Sponsorzy:

Sponsorzy strategiczni:

Candela sp. z o.o.
TMS

Sponsorzy srebrni:

Roche Polska
Amgen
EDO MED Sp. z o.o.

Sponsorzy brązowi:

EUSA Pharma
Valeant
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Merck Sp. z o. o.
Ipsen Poland
AstraZeneca
Mundipharma Polska
RTA
Astellas Pharma Polska
Baxter Healthcare - Polska
Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.
Glenmark
sobi - Pioneer in Rare Diseases
GE Healthcare