Konferencja 60-lecia
Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Wyzwania w Onkologii
-od profilaktyki do leczenia

Konferencja 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii "Wyzwania w Onkologii - od profilaktyki do leczenia"


VI Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa
Radioterapii Onkologicznej

VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

II Wielkopolska Konferencja
Uro-Onkologiczna

II Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna

Poznań, 14-16 listopada 2013

Poznań, 14-16 listopada 2013

Program szczegółowy - 16.11.2013

 

16.11.2013 (sobota) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala A Sesja: Fizyka medyczna - Techniki adaptacyjne w radioterapii
moderator:  prof. Julian Malicki, prof. Michael Waligórski
Godz. 8.30-10.00   Prelegent Tytuł
 8.30-8.45 1 prof. Paweł Kukołowicz Protokół terapii adaptacyjnej pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego leczonych wiązkami zewnętrznymi
 8.45-9.00 2 prof. Krzysztof Ślosarek Kontrola jakości w technikach dynamicznych radioterapii
 9.00-9.15 3 dr Tomasz Piotrowski Radioterapia adaptacyjna nowotworów głowy i szyi
 9.15-9.25 4 Dorota Dupla, Maciej Raczkowski, Katarzyna Konat, Tomasz Siudziński, Grzegorz Nowakowski, Magdalena Sadowska, Adam Maciejczyk, Marzena Janiszewska Redukcja dawki w sercu u pacjentek z lewostronnym rakiem piersi napromienianych na głębokim wdechu
 9.25-9.35 5 Tomasz Piotrowski, Katarzyna Gintowt, Agata Jodda, Adam Ryczkowski, Weronika Bandyk, Bartosz Bąk, Marta Adamczyk, Małgorzata Skórska, Joanna Kaźmierska, Julian Malicki Impact of the intra and inter observer variability in the delineation of parotid glands on the dose calculation during head and neck helical tomotherapy
9.35-9.45 6 Marta Kruszyna, Anna Kowalik, Weronika Jackowiak, Sebastian Adamczyk Dawki promieniowania jonizującego poza obszarem terapeutycznym w radioterapii
9.45-10.00 7   
podsumowanie

 

16.11.2013 (sobota) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala Senatu Sesja: Brachyterapia
moderator:  dr hab. Janusz Skowronek, dr Jarosław Łyczek
Godz 8.30-10.00   Prelegent Tytuł
 8.30-9.00 1 dr hab. Janusz Skowronek Zastosowanie izotopów o niskiej mocy dawki (implanty stałe) w brachyterapii
 9.00-9.30 2 dr Brygida Białas Przyspieszone napromienianie części piersi: przegląd stosownych technik, rekomendacje
 9.30-10.00 3 dr Jarosław Łyczek  Brachyterapia HDR wznowy raka gruczołu krokowego

 

16.11.2013 (sobota) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala B Sesja PTRO: Nowotwory głowy i szyi
moderator:  prof. Andrzej Kawecki
Godz. 8.30-10.00   Prelegent Tytuł
 08.30-08.45 1 prof. Rafał Suwiński, prof. Piotr Widłak, dr Tomasz Rutkowski, dr Mirosław Śnietura Volumetric staging i profilowanie biologiczne w radioterapii nowotworów głowy i szyi
 08.45-09.00 2 dr Joanna Kaźmierska Obrazowanie molekularne w indywidualizowanej terapii nowotworów głowy i szyi
 09.00-09.15 3 dr hab. Barbara Bobek-Billewicz Obrazowanie nowotworów głowy i szyi po radioterapii
 09.15-09.30 4  prof. Andrzej Kawecki Niepowodzenia badań klinicznych nad intensyfikacją radiochemioterapii z udziałem leków ukierunkowanych
 09.30-09.45 5 prof. Krzysztof Składowski Biochemiczne, morfologiczne i psychologiczne monitorowanie radioterapii i radiochemioterapii chorych na raka głowy i szyi
09.45-10.00  dyskusja
10.00-10.15 przerwa techniczna

 

16.11.2013 (sobota) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala A Sesja: Hipoksja, protony
moderator: prof. Marian Reinfuss, dr Joanna Kaźmierska
Godz. 10.15-11.15   Prelegent Tytuł
 10.15-10.45 1 prof. Michał Waligórski Centrum Cyklotronowe Bronowice IFJ PAN w Krakowie – teraźniejszość i przyszłość radioterapii protonowej w Polsce
 10.45-11.15 2 prof. Daniel Zips Tumour hypoxia and biologically individualized radiation oncology

 

11.15-11.45  Przerwa kawowa

 

16.11.2013 (sobota) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala A Sesja: Chemioterapia. Problemy leczenia raka piersi u młodych kobiet
moderator:  dr hab. Maria Litwiniuk
Godz. 11.45-13.15   Prelegent Tytuł
11.45-12.00 1 dr Wojciech Olszewski Biologia raka piersi u młodych kobiet – czy jest inna?
12.00-12.15 2 prof. Sylwia Grodecka-Gazdecka Leczenie operacyjne u młodych kobiet
12.15-12.30 3 prof. Tadeusz Pieńkowski Leczenie uzupełniające u młodych pacjentek
12.30-12.45 4 dr hab. Maria Litwiniuk Macierzyństwo po leczeniu raka piersi
 12.45-12.55 5 Marzena Chajewska-Ciekańska, Maria Litwiniuk Ocena wpływu wybranych czynników histopatologicznych i klinicznych na skuteczność przedoperacyjnej chemioterapii u pacjentek z rakiem piersi
12.55-13.05 6 Joanna Załuska, Piotr J. Wysocki, Maria Litwiniuk Ocena parametrów klinicznych i histopatologicznych u chorych na raka piersi otrzymujących chemioterapię przedoperacyjną
13.05-13.15 7 Aleksandra Głęboka, Wiktoria Suchorska, Piotr J. Wysocki Ocena wpływu metforminy, cisplatyny oraz ich skojarzenia na linie komórkowe raka piersi o fenotypie potrójnie ujemnym

 

16.11.2013 (sobota) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala Senatu Sesja: Psychoonkologia
moderator:  mgr Dorota Gołąb, dr Teresa Świrydowicz
Godz. 11.45-13.15   Prelegent Tytuł
11.45-12.00 1 dr Teresa Świrydowicz Psychoonkologia - rys historyczny
12.00-12.15 2 dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak Psychologiczne konsekwencje rozpoznania choroby nowotworowej w ciąży
 12.15-12.25 3 mgr Arkadiusz Spychała, mgr Ilona Wicberger Rola pracownika socjalnego- formy pomocy udzielanej pacjentom Wielkopolskiego Centrum Onkologii
 12.25-12.35 4 mgr Maria Kuśnierkiewicz, mgr Justyna Kędziora Rehabilitacja funkcji poznawczych pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
 12.35-12.45 5 mgr Katarzyna Cieślak Psychospołeczne konsekwencje remisji choroby nowotworowej
 12.45-12.55 6 mgr Monika Smólska, mgr Monika Jankowska Życie seksualne kobiet po leczeniu onkologicznym na przykładzie pacjentek z rozpoznaniem nowotworu piersi lub narządów rodnych
 12.55-13.05 7 mgr Dorota Gołąb Ryzyko zaburzeń stresu pourazowego w grupie osób leczonych z powodu choroby nowotworowej, zjawisko wzrostu potraumatycznego

 

16.11.2013 (sobota) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala B Sesja PTRO: Nowotwory przewodu pokarmowego
moderator:  prof. Jerzy Wydmański, dr hab. Zbigniew Szutkowski
Godz. 11.45-13.15   Prelegent Tytuł
 11.45-12.15 1 prof. Jerzy Wydmański Zastosowanie przedoperacyjnej radiochemioterapii u chorych na raka żołądka – w świetle badań własnych 
 12.15-12.45 2 prof. Krzysztof Bujko Radioterapia chorych na raka odbytnicy - aktualny stan wiedzy i nowe kierunki
 12.45-13.15 3 dr Michał Kamiński  Badania przesiewowe w raku jelita grubego

 

16.11.2013 (sobota) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala A Sesja: Wystąpienia ustne
moderator: prof. Krzysztof Urbański, dr hab. Witold Cholewiński
Godz. 14.15-15.45   Prelegent Tytuł
 14.15-14.25 1 Agnieszka Dyzmann-Sroka, Jerzy Giermek, Marta Czernik Czy skryning przyczynił się do obniżenia umieralności Polek z przyczyn raka piersi?
 14.25-14.35 2 Aleksander Niziołek, Dawid Murawa Znaczenie kliniczne śródoperacyjnego badania węzła wartowniczego w czerniaku skóry i raku gruczołu piersiowego
 14.35-14.45 3 Arkadiusz Spychała, Wojciech Nowakowski, Paweł Murawa Analiza 25 lat leczenia raka żołądka pod kątem poprawy wyników leczenia i diagnostyki
 14.45-14.55 4 Magdalena Bodnar, Łukasz Szylberg, Wojciech Kaźmierczak, Andrzej Marszałek Expression of matrix metalloproteinases and their inhibitors in head and neck squamous cell carcinoma
 14.55-15.05 5 Konstanty Korski, Anna Malicka-Durczak, Jan Bręborowicz Ocena ekspresji wybranych markerów immunohistochemicznych w komórkach raka gruczołu krokowego w celu identyfikacji rakowych komórek macierzystych
 15.05-15.15 6 Marta Spychalska, Krzysztof Bogusz, Paweł Sobczuk, Anna Małgorzata Czarnecka, Cezary Szczylik Przeżycie pacjentów z jasnokomórkowym rakiem nerki (ccRCC) leczonych Sunitibem i Everolimusem na podstawie doświadczeń Wojskowego Instytutu Medycznego
 15.15-15.25 7 Anna Wegner, Paweł Golusiński, Łukasz Łuczewski, Bartosz Szybiak, Ewa Majchrzak, Marcin Sówka, Piotr Pieńkowski, Wojciech Golusiński, Paweł Trzeciak, Andrzej Marszałek Ocena ekspresji receptora estrogenowego, progesteronowego i receptora HER2 w wybranych nowotworach złośliwych ślinianek
 15.25-15.35 8 Dorota Bernad, Jolanta Tuliszkiewicz, Mirella Strugarek, Barbara Więckowska Wsparcie udzielane pacjentom leczonym w odziałach onkologicznych przez personel pielęgniarski, w aspekcie sytuacji stresowej związanej z chorobą nowotworową i hospitalizacją
 15.35-15.45 9 Renata Mizerska Zastosowanie podejść opartych na uważności (mindfulness) w psychoonkologii

 

16.11.2013 (sobota) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala Senatu Sesja: Wystąpienia ustne w sesji plakatowej
moderator:  prof. Krzysztof Składowski, dr hab. Renata Zaucha, dr Joanna Kaźmierska
Godz. 14.15-15.45   Prelegent Tytuł
 14.15-14.25 1 Michał Falco, Bartłomiej Masojć, Agnieszka Czekała, Jolanta Pietruszewska, Alina Jarema Radykalna mastektomia, a leczenie oszczędzające z następową radioterapią u pacjentek z rakiem piersi do 2cm i obecnością przerzutów do 1-3 pachowych węzłów chłonnych
 14.25-14.35 2 Agnieszka Skrobała, Agata Jodda, Joanna Litoborska, Marta Adamczyk, Małgorzata Skórska, Aldona Karczewska-Dzionk Wpływ niedokładności ułożenia pacjentek z nowotworem piersi napromienianych w technice IMRT z i bez poszerzenia fluencji poza obrys piersi
 14.35-14.45 3 Paweł Zieliński, Piotr Gabryel, Cezary Piwkowski, Marcin Kasprzyk, Krystian Pawlak, Bartłomiej Gałęcki, Szymon Smoliński, Wojciech Dyszkiewicz Bezpieczeństwo i skuteczność metastazektomii laserowej mnogich przerzutów do płuc
 14.45-14.55 4 Barbara Masłyk, Dorota Butkiewicz, Monika Giglok, Regina Deja, Joanna Gliwińska, Katarzyna Galwas-Kliber, Marzena Gawkowska-Suwińska, Zofia Kołosza, Piotr Widłak, Rafał Suwiński Osteopontyna – niezależny czynnik prognostyczny w niedrobnokomórkowym raku płuca
WYSTĄPIENIA PLAKATOWE
Nr plakatu Prelegent Tytuł
67 Roland Kulik, Krzysztof Ślosarek, Krystyna Trela, Dorota Gabryś Porównanie dwóch planów napromieniania guzów płuca wykonanych w jednej fazie oddechowej i wszystkich fazach w oparciu o 4DTK
68 Dorota Gabryś, Andrzej Piela, Barbara Eberhardt, Joanna Szczasny, Leszek Hawrylewicz, Roland Kulik, Krystyna Trela, Sylwia Kellas-Ślęczka Radioterapia nieoperacyjnego guza serca - opis przypadku
69 Agnieszka Lewandowska, Krystyna Adamska, Dorota Jezierska, Anna Kołodziej-Dybaś, Włodzimierz Liebert Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w leczeniu wznów glejaków złośliwych mózgu u pacjentów po radioterapii ośrodkowego układu nerwowego
70 Żaneta Wareńczak-Florczak, Hanna Włodarczyk, Krystyna Bratos, Andrzej Roszak Wpływ czynników prognostycznych na wyniki radiochemioterapii chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy
71 Dawid Bodusz, Grzegorz Głowacki, Wojciech Leszczyński, Leszek Miszczyk, Wioletta Miśta Ocena stabilności markerów GoldAnchor™ w tracie leczenia chorych napromienianych z powodu raka gruczołu krokowego
72 Dorota Dupla, Katarzyna Konat, Maciej Raczkowski, Magdalena Sadowskia, Grzegorz Nowakowski, Tomasz Siudziński, Adam Maciejczyk, Marzena Janiszewska Technika napromieniania pacjentek z lewostronnym rakiem piersi na głębokim wdechu z użyciem RPM. Wstępne doświadczenia Zakładu Teleradioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
73 Michał Falco, Bartłomiej Masojć, Magdalena Rolla, Agnieszka Czekała, Rafał Uciński, Jadwiga Kubrak Ocena działań ubocznych śródoperacyjnej radioterapii w okresie 2 lat od zastosowanego leczenia raka piersi
74 Dorota Jezierska, Krystyna Adamska, Włodzimierz Liebert Brain metastases from primary lung cancer - results of radiosurgery in material of Greater Poland Cancer Centre
75 Krzysztof Szczepanik, Małgorzata Stąpór-Fudzińska, Dawid Bodusz, Łukasz Kleszyk, Bożena Jochymek Wykrywalność złotych markerów implantowanych do wątroby w trakcie zrobotyzowanej mikrochirurgii CyberKnife
76 Tomasz Skóra, Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Bogumiła Szyszka-Charewicz, Katarzyna Pudełek, Jerzy Jakubowicz Rola uzupełniającego leczenia przyczynowego chorych na raka pęcherzyka żółciowego – doświadczenia własne
77 Magdalena Heliosch, Dawid Bodusz, Aleksandra Grządziel, Kinga Podkowik, Anna Myśliwiec Ruchomość śródfrakcyjna chorych napromienianych z powodu raka gruczołu krokowego z wykorzystaniem technik radioterapii kierowanej obrazem
78 Zbigniew Szutkowski, Andrzej Kawecki, Andrzej Jarząbski Analiza porównawcza wczesnej i późnej toksyczności u chorych na płaskonabłonkowego raka krtani w stopniu T1-T3N0M0 po radioterapii frakcjonowanej konwencjonalnie i schematem przyspieszonym
79 Katarzyna Pudełek, Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Bogumiła Szyszka-Charewicz, Tomasz Skóra Radykalna radioterapia chorych na pierwotnego szpiczaka pozakostnego
80 Bożena Jochymek Ocena czynników prognostycznych u chorych na raka płuca z przerzutami do mózgu i wyodrębnienie chorych nie odnoszących korzyści z leczenia
81 Mirosław Kolbusz, Jarosław Łyczek, Łukasz Kowalik Wykorzystanie brachyterapii HDR w leczeniu wznowy miejscowej raka prostaty
82 Janusz Skowronek Brachyterapia raka gruczołu krokowego - LDR czy HDR?
83 Joanna Litoborska, Tomasz Piotrowski Wpływ wyboru parametrów obliczeniowych na automatyczną optymalizację geometrii pól terapeutycznych
84 Michał Radwan, Aleksandra Grządziel, Leszek Hawrylewicz, Krzysztof Ślosarek, Wojciech Osewski Wybór metody napromieniania w zależności od lokalizacji obszaru leczenia
85 Łukasz Kowalik, Jarosław Łyczek Źródła promieniotwórcze stosowane w brachyterapii nowotworów
86 Anna Kowalik, Weronika Jackowiak, Małgorzata Skórska, Marta Adamczyk, Ewelina Konstanty, Tomasz Piotrwoski, Kinga Polaczek-Grelik Porównanie dawek w narządach krytycznych dla techniki IMRT i techniki pól statycznych 3D-CRT dla grupy chorych na raka prostaty
87 Katarzyna Starska, Paweł Papież, Jan Woś, Marcin Mochocki, Piotr Morawski, Renata Kopta, Iwona Lewy-Trenda, Magdalena Bryś Expression of CTLA-4 and CCR3 in peripheral blood T cells of patients with squamous cell laryngeal carcinoma
88 Katarzyna Starska, Jan Woś, Paweł Papież, Piotr Morawski, Marcin Mochocki, Renata Kopta, Iwona Lewy-Trenda, Magdalena Bryś Diagnostic impact of the promotor methylation and E-cadherin and β-catenin gene and protein level expression in laryngeal carcinoma
89 Piotr Milecki, Małgorzata Żmijewska-Tomczak Ocena jakości życia u pacjentów po przebytej radioterapii z powodu raka głowy i szyi
90 Bartosz Szybiak, Piotr Pieńkowski, Jakub Pazdrowski, Ewa Majchrzak, Anna Wegner, Łukasz Łuczewski, Mateusz Szewczyk, Marcin Sówka, Paweł Golusiński, Wojciech Golusiński Rekonstrukcja twarzy- nosa zewnętrznego z wykorzystaniem systemu VistaFix
91 Bartosz Szybiak, Paweł Golusiński, Maciej Wiznerowicz, Wiktoria Suchorska, Wojciech Golusiński Atlas Genomu Raka (TCGA) w nowotworach głowy i szyi
92 Łukasz Łuczewski Rola badania ultrasonograficznego w ocenie perforatorów naczyniowych w chirurgii rekonstrukcyjnej głowy i szyi
93 Sławomir Marszałek, Piotr Pieńkowski, Piotr Pieńkowski, Jakub Pazdrowski, Anna Wegner, Wojciech Golusiński Zastosowanie fizjoterapii u chorych onkologicznych z porażeniem nerwu twarzowego
94 Jakub Pazdrowski, Paweł Golusiński, Wojciech Golusiński Rekonstrukcja górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorej po operacji całkowitego usunięcia krtani z częścią szyjną przełyku
95 Jakub Pazdrowski, Paweł Golusiński, Łukasz Łuczewski, Tomasz Synowiec, Wojciech Golusiński Doświadczenia własne w chirurgii rekonstrukcyjnej u chorych z nowotworem głowy i szyi
96 Ewelina Golusińska, Hubert Kardach, Marcin Sówka, Anna Wegner, Wojciech Golusiński Rola lekarza dentysty w diagnostyce i leczeniu chorych z nowotworami głowy i szyi
97 Marcin Sówka, Ewa Majchrzak, Anna Wegner, Renata Uczułka Znaczenie Zespołu Interdyscyplinarnego w leczeniu chorych z rakiem płaskonabłonkowym krtani i gardła dolnego
98 Anna Wegner, Marcin Sówka, Andrzej Marszałek, Wojciech Golusiński Znaczenie badania śródoperacyjnego w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi

 

99 Ewa Majchrzak, Witold Cholewiński, Bartosz Szybiak, Anna Wegner, Marcin Sówka, Mateusz Szewczyk, Piotr Pieńkowski, Jakub Pazdrowski, Łukasz Łuczewski, Paweł Golusiński, Wojciech Golusiński Ocena przydatności diagnostycznej badania PET/CT w nowotworach głowy i szyi – doświadczenia własne
100 Piotr Pieńkowski, Paweł Golusiński, Jakub Pazdrowski, Łukasz Łuczewski, Anna Wegner, Ewa Majchrzak, Joanna Kaźmierska Leczenia skojarzone nowotworów złośliwych ślinianki przyusznej w materiale Wielkopolskiego Centrum Onkologii w latach 2007-2012
101 Mateusz Szewczyk Przyczyny niepowodzeń leczenia raka podstawnokomórkowego okolicy głowy i szyi
102 Paweł Golusiński Ogólnopolski program badania roli infekcji wirusem HPV16 w rozwoju raka gardła środkowego –doniesienie wstępne
103 Paweł Golusiński Jak unikać powikłań w chirurgii rekonstrukcyjnej z zastosowaniem wolnych płatów w obrębie głowy i szyi?
104 Joanna Załuska, Piotr J. Wysocki, Maria Litwiniuk Ocena skuteczności i toksyczności bewacyzumabu u chorego z rozpoznaniem śluzaka rzekomego otrzewnej
 
105 Joanna Kufel-Grabowska, Maria Litwiniuk Zastosowanie testu Oncotype DX u pacjentek z rakiem piersi leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii – wyniki wstępne
106 Łukasz Kwinta, Izabela Łasińska, Maria Litwiniuk, Piotr J. Wysocki Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną HER2-dodatniego raka piersi wśród pacjentek Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu - doświadczenia własne ośrodka
 
107 Olga Milbrandt, Anna Szafryna-Kliwicka, Piotr Tomczak Zmiany skórne u pacjentów onkologicznych- doświadczenia własne
108 Monika Giglok, Katarzyna Behrendt, Grzegorz Plewicki, Rafał Suwiński Radykalna radiochemioterapia raka odbytu u chorych powyżej siedemdziesiątego roku życia
109 Anna Szafryna-Kliwicka Zastosowanie temsirolimusu u pacjentów z rozsianym rakiem nerki- doświadczenia własne
110 Karol Połom, Paweł Murawa Postępowanie kliniczne w przednowotworowych i przedinwazyjnych przewodowych oraz zrazikowych zmianach gruczołu piersiowego rozpoznanych w biopsji mammotomicznej
111 Piotr Nowaczyk, Dawid Murawa Biopsja węzła wartowniczego w raku jelita grubego – wskazania i technika, czynniki warunkujące skuteczność, wpływ mikroprzerzutów na przeżycia odległe
112 Adam Zdaniukiewicz, Magdalena Bodnar, Danuta Shafie, Grzegorz Dworacki Zaburzenia struktury splotów Auerbacha u pacjentów operowanych z powodu raka okrężnicy
113 Łukasz Pilarczyk, Paweł Murawa, Janusz Wasiewicz Przezrozworowa resekcja przełyku jako metoda z wyboru w gruczolakorakach GEJ I - 25 lat doświadczeń własnych i obserwacji Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej i WCO
114 Violetta Filas, Jacek Sygut, Łukasz Szylberg, Jan Bręborowicz, Andrzej Marszałek Wiarygodność badań immunohistochemicznych białka HER 2 w materiale histopatologicznym z ośrodków zewnętrznych
115 Zefiryn Cybulski, Piotr Klimczak, Alicja Grabiec, Zofia Talaga, Andrzej Roszak, Iwona Urbaniak Powikłania zapalne u kobiet z zaawansowanym rakiem szyjki macicy z wyizolowanym z dróg rodnych gronkowcem złocistym
116 Jacek Sygut, Violetta Filas, Łukasz Szylberg, Jan Bręborowicz, Andrzej Marszałek Stan utrwalenia tkanek i wybrane cechy morfologiczne raka gruczołu piersiowego a status receptora HER2
117 Agata Szulc, Adam Maciejczyk, Paweł Surowiak Wartość prognostyczna wysokiej ekspresji cyklooksygenazy-2 u pacjentek napromienianych z powodu raka piersi
118 Barbara Masłyk, Monika Giglok, Regina Deja, Joanna Gliwińska, Katarzyna Galwas-Kliber, Anna Drosik, Rafał Suwiński Parametry morfologii krwi jako czynniki prognostyczne w niedrobnokomórkowym raku płuca
119 Honorata Tatka, Ewa Leporowska Występowanie aloprzeciwciał do antygenów krwinek czerwonych u pacjentów z chorobą nowotworową
120 Zefiryn Cybulski, Alicja Grabiec, Zofia Talaga Badanie lekowrażliwości na nitrofurantoinę szczepów E. coli izolowanych z moczu od chorych leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w latach 2002 - 2012
121 Anna Malicka-Durczak, Konstanty Korski, Jan Bręborowicz, Andrzej Marszałek Wpływ modyfikacji procedury FISH na wynik oznaczenia amplifikacji genu HER2 w diagnostycznym materiale histopatologicznym
122 Jolanta Mrochem-Kwarciak, Tomasz Rutkowski, Andrzej Wygoda, Aleksandra Chmura, Agata Hajduk, Zofia Kołosza, Piotr Widłak, Barbara Masłyk, Krzysztof Składowski Prognostyczne znaczenie albuminy i białka C-reaktywnego u chorych na raka regionu głowy i szyi poddanych radioterapii
123 Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Urszula Rychlik, Jan Kanty Kulpa, Jerzy Jakubowicz, Jadwiga Tarapacz, Ewa Wójcik Inwazyjny rak pęcherza moczowego - użyteczność diagnostyczna stężenia CYFRA 21-1 oraz suPAR
124 Joanna Wróblewska, Katarzyna Kulcenty, Urszula Oleksiewicz, Wiktoria Suchorska, Gustavo Mostoslavsky, Maciej Wiznerowicz Application of epigenetic switch for generation of human IPS cells
125 Marta Klimczak Role of TRIM28/KAP1 protein in reprogramming of mouse fibroblasts to induced pluripotent stem cells (miPSCs)
126 Katarzyna Kulcenty, Urszula Oleksiewicz, Maciej Wiznerowicz Role of epigenetic regulator-KAP1/TRIM28 in reprogramming of human induced pluripotent stem cells (iPS)
127 Karolina Zaleska, Wiktoria Maria Suchorska Analiza porównawcza podwójnych pęknięć DNA powstałych w wyniku pośredniego oraz rozproszonego działania promieniowania jonizującego w warunkach in vitro
128 Marta Gładych, Urszula Oleksiewicz, Maciej Wiznerowicz TRIM28/KAP1 triggers DNA methylation of cellular promoters during reprogramming of human fibroblasts to induced pluripotent stem cells
129 Wojciech Barczak, Katarzyna Kulcenty, Maciej Wiznerowicz TRIM28/KAP1 protein controls self-renewal of human induced pluripotent stem cells
130 Tomasz Kolenda, Weronika Przybyła, Anna Teresiak-Mańczak, Marta Kapałczyńska, Anna Kowalik, Marta Kruszyna, Weronika Jackowiak, Renata Bliźniak, Wojciech Golusiński, Katarzyna M. Lamperska mikroRNA jako biomarker personalizacji terapii nowotworów głowy i szyi
131 Patrycja Czerwińska, Anna Kowalik, Weronika Jackowiak, Maciej Wiznerowicz KAP1/TRIM28 protein controls sensitivity of breast cancer stem cells to chemotherapy and radiotherapy
132 Katarzyna Tomczak, Katarzyna Szatkowska, Urszula Oleksiewicz, Maciej Wiznerowicz Dynamics of retroelements activity during reprogramming of human fibroblast to induced pluripotent stem cells (iPSc)
133 Mikołaj Zaborowski, Patrycja Stefens-Stawna, Tomasz Piorunek, Halina Batura-Gabryel, Ewa Nowak-Markwitz, Marek Spaczyński, Wojciech Kozubski, Sławomir Michalak Znaczenie ekspresji granzymu B w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej w przebiegu choroby nowotworowej
134 Justyna Kędziora, Maria Kuśnierkiewicz Wsparcie psychologiczne i jego związek z przystosowaniem do choroby nowotworowej – doświadczenia pacjentów Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej
135 Ewa Ziółkowska, Tomasz Wiśniewski, Danuta Króliczewska, Anna Zuza-Witkowska, Elżbieta Kaczmarek Skala RISRAS w ocenie przebiegu odczynu popromiennego ze strony skóry
136 Joanna Rybacka-Mossakowska, Daria Świniuch, Joanna Gazdulska, Maria Litwiniuk, Rodryg Ramlau, Wojciech Kozubski, Sławomir Michalak Ocena subklinicznych zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu choroby nowotworowej
137 Ewa Chawińska, Andrzej Tukiendorf Nowotwory złośliwe a zaludnienie
138 Julian Malicki, Kamila Przybylska, Hannu Jarvinen, Ritva Bly, Andreas Jahnen, Jean-Luc Godet, Marc Valero, Mireille Bulot, Carlos Prieto Martin, Marco Krengli, Philippe Maingon, Agnieszka Skrobała Wytyczne w zakresie analizy ryzyka przypadkowych i niezamierzonych napromieniowań w radioterapii
139 Agnieszka Dyzmann-Sroka Bariery i korzyści w skryningu raka piersi-dlaczego w populacyjnym programie nie osiągnięto 70% objęcia i co zrobić by ten stan zmienić?
140 Agnieszka Dyzmann-Sroka, J. Jerzy Mazurek Stan wiedzy i zachowania prozdrowotne pracownic Wielkopolskiego Centrum Onkologii w zakresie profilaktyki raka piersi i szyjki macicy
141 Barbara Kozakiewicz, Ewa Dmoch-Gajzlerska, Małgorzata Stefaniak Ocena wybranych czynników prognostycznych i predykcyjnych w analizie czasu przeżycia całkowitego u mężczyzn chorych na raka piersi
142 Maria Ciechacka, Celina Pająk, Izabela Włodarz-Ulman Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy
143 Ewa Tańska, Julian Malicki, Jerzy J. Mazurek, Joanna Markiewicz Wpływ wdrożenia krajowych i międzynarodowych przepisów prawnych oraz wewnętrznych zasad postępowania na proces prowadzenia badań klinicznych w Ośrodku Badawczym

 

16.11.2013 (sobota) CKD ul. Przybyszewskiego 37
Sala B Sesja PTRO: Wystąpienia ustne
moderator:  prof. Rafał Dziadziuszko, prof. Jacek Fijuth, dr hab. Wojciech Majewski
Godz. 14.15-15.45
  Prelegent Tytuł
 14.15-14.25 1 Jolanta Mrochem-Kwarciak, Tomasz Rutkowski, Andrzej Wygoda, Regina Deja, Alesandra Chmura, Agata Hajduk, Zofia Kołosza, Piotr Widłak, Barbara Masłyk, Krzysztof Składowski Prognostyczne działanie osteopontyny u chorych na płaskonabłonkowego raka regionu głowy i szyi
 14.25-14.35 2 Tomasz Rutkowski, Agnieszka M. Mazurek, Andrzej Wygoda, Krzysztof Składowski Wykorzystanie krążącego DNA HPV 16 w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorych na raka gardła środkowego
 14.35-14.45 3 Bartosz Urbański, Andrzej Roszak, Sebastian Adamczyk, Marcin Litoborski Efektywność i toksyczność śródoperacyjnej radioterapii (IORT) użytej jako boost w trakcie oszczędzającego zabiegu chirurgicznego powodu raka piersi (BCS) z następową radioterapią całego gruczołu piersiowego
 14.45-14.55 4 Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Tomasz Skóra, Bogumiła Szyszka-Charewicz, Jerzy Jakubowicz Radykalne leczenie napromienianiem techniką concomitant boost, jako samodzielna radioterapia lub w skojarzeniu z chemioterapią, po zabiegu elektroresekcji przezcewkowej (TURB), u chorych na inwazyjnego raka pęcherza moczowego
14.55-15.05 5 Milena Szacht, Hanna Koseła, Tadeusz Morysiński, Katarzyna Wiater, Tomasz Świtaj, Sławomir Falkowski, Wirginiusz Dziewirski, Andrzej Pieńkowski, Konrad Ptaszyński, Marcin Zdziniecki, Zbigniew Szutkowski, Piotr Rutkowski Wyniki leczenia chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich kończyn/tułowia z zastosowaniem hipofrakcjonowanej przedoperacyjnej radioterapii
15.05-15.15 6 Agata Celejewska, Andrzej Tukiendorf, Leszek Miszczyk, Krzysztof Składowski, Jerzy Wydmański, Krystyna Trela-Janus Próba wyłonienia czynników prognostycznych u chorych na raka jajnika z przerzutami do mózgu leczonych techniką stereotaktyczną
15.15-15.25 7 Wiktoria Suchorska, Tomasz Trzeciak, Magdalena Richter, Jarosław Pawlicz Indukowane komórki pluripotencjalne jako narzędzie medycyny regeneracyjnej u chorych z nowotworem
15.25-15.35 8 Łukasz Matulewicz, Leszek Miszczyk, Sebastian Giebel, Krzysztof Ślosarek Przedtransplantacyjne napromienianie całego szpiku z zastosowaniem systemu tomoterapii
15.35-15.45 9 Michał Falco, Bartłomiej Masojć, Magdalena Rolla, Jolanta Pietruszewska,  Marta Milchert-Leszczyńska Czynniki ryzyka przerzutów do węzłów chłonnych jamy pachowej u pacjentek z rakiem piersi i dodatnim wynikiem biopsji węzła chłonnego wartowniczego

 

Drukuj

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Prezydent Miasta Poznania

Ryszard Grobelny

Prezydent Miasta Poznania

Rektor Uniwersytetu Medycznego<br/> im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jacek Wysocki

Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Patronat medialny:

Świat Medycyny i Farmacji
WTK
Termedia
Radio Merkury
Medexpress.pl
epoznan.pl
Gazeta Mosińsko-Puszczykowska
Służba Zdrowia
Zwrotnik Raka
Coolturalni24.pl
Nowotwory - Journal of Oncology
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Journal of Contemporary Brachytherapy
Filantrop Naszych Czasów
Nasz Głos Poznański
Onkologia i Hematologia Online

Sponsorzy:

Sponsorzy strategiczni:

Candela sp. z o.o.
TMS

Sponsorzy srebrni:

Roche Polska
Amgen
EDO MED Sp. z o.o.

Sponsorzy brązowi:

EUSA Pharma
Valeant
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Merck Sp. z o. o.
Ipsen Poland
AstraZeneca
Mundipharma Polska
RTA
Astellas Pharma Polska
Baxter Healthcare - Polska
Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.
Glenmark
sobi - Pioneer in Rare Diseases
GE Healthcare